Regulamin

 • Serwis w pełnej funkcjonalności udostępniany jest nieodpłatnie zarejestrowanym użytkownikom.
 • Właściciel serwisu może w każdej chwili zaprzestać udostępniania wybranych lub wszystkich mechanizmów i treści bez podania przyczyn na dowolny okres czasu.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z systemu. Dane mogą zostać usunięte również przez administratora, na życzenie Użytkownika lub w przypadku stwierdzenia wadliwości podanego adresu e-mail.
 • Użytkownik może w każdej chwili przeglądać i zmieniać swoje dane, podane przy rejestracji, w tym również adres e-mail.
 • Właściciel serwisu nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wydarzenia i/lub ich skutki oraz inne skutki będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem użytkowania serwisu, wykorzystania danych w nim udostępnianych.
 • W trakcie rejestracji Użytkownik wypełnia wszystkie wymagane pola.
 • Dane zgromadzone w trakcie rejestracji w szczególności adresy e-mail nie będą udostępniane innym podmiotom.
 • Za wszystkie treści podane przez użytkownika odpowiada użytkownik. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały umieszczane w serwisie przez użytkowników.
 • Administrator serwisu ma prawo usunąć wszelkie materiały umieszczone w serwisie przez użytkwoników. W szczegółności dotyczy to materiałów niezgodych z prawem.
 • Niniejszy regulamin może ulec zmianie, zmiany w regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania na witrynie zyczenia.csa.pl.
 • Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu potwierdzoną rejestracją do systemu wyraża zgodę na otrzymywanie od Właścicieli serwisu, na adres e-mail przypisany do konta, materiałów informacyjnych i reklamowych, w szczególności:
  1. informacji dotyczących systemu i produktów Właściciela oraz produktów i usług podmiotów trzecich, zlecających przekazywanie takich informacji Właścicielowi serwisu
  2. powiadomień o zmianach w serwisie, zmianach w sposobie udstępniania treści/funkcjonalności serwisu itp.